کیسه مهره های زار

برند محصول: زار

60,000 تومان

شش مهره بازی رومیزی زار که می توانید آنها را به طور جداگانه خریداری کنید.

 مهره های زار از جنس سرب با روکش گالوانیزه هستند.

به ترتیب از راست: حکیم، پهلوان، کاهن، رزمجو، طبیب، آینه گر