شاه دزد وزیر

برند محصول: شاه دزد وزیر

69,000 تومان

دزد یا شاه؟ جلاد یا داروغه؟ رعیت یا وزیر؟
چه کسی دروغ در آستین دارد و چه کسی راست می گوید؟
در مورد نقشتان ادعا کنید و ادعای واهی دیگران را نقش بر آب کنید.
با دقت و هوشمندی سکه ها را از آن خود کنید و برنده شوید.

شاه دزد وزیر یک بازی جذاب دورهمی برای سه تا شش نفر است.