کیسه سکه زار

برند محصول: زار

60,000 تومان

کیسه سکه های زار
نسخه جدید (سوم)

48 سکه جان، 48 سکه خرد و یک ست کامل ابزار (7 کندر، 7 حرز و 7 اسپند) در کیسه پارچه ای قرار دارد.

سکه های جان «مسی رنگ»، سکه های خرد «سفید رنگ» و سکه های ابزار «نقره ای» است.