کیسه مهره های زار

برند محصول: زار

۶۰,۰۰۰ تومان

شش مهره بازی رومیزی زار که می توانید آنها را به طور جداگانه خریداری کنید.

 مهره های زار از جنس سرب با روکش گالوانیزه هستند.

به ترتیب از راست: حکیم، پهلوان، کاهن، رزمجو، طبیب، آینه گر