اسطرلاب فلزی

برند محصول: زار

۳۴۹,۰۰۰ تومان

اسطرلاب فلزی زار فقط در نسخه های محدود بازی عرضه شد ولی می توانید آن را به طور جداگانه نیز تهیه کنید.