کیسه سکه زار (قدیمی)

برند محصول: زار

45,000 تومان

کیسه سکه های نسخه های اول و دوم زار

48 سکه جان، 48 سکه خرد و یک ست کامل ابزار (7 کندر، 7 حرز و 7 اسپند) در کیسه پارچه ای قرار دارد.

رنگ سکه های جان و خرد «هفت رنگ» است (مشابه طلایی) و رنگ سکه های ابزار نقره ای است.