کیسه سکه زار

برند محصول: زار

۶۰,۰۰۰ تومان

در کیسه سکه زار 48 سکه جان، 48 سکه خرد و یک ست کامل ابزار (7 کندر، 7 حرز و 7 اسپند) قرار دارد