زار

برند محصول: زار

389,000 تومان

سری سوم زار قبل از نوروز ۹۹ به طور رسمی وارد بازار شد.
تغییراتی هم توی این سری داده شده:
دفترچه راهنمای بازی بهبود پیدا کرده و بسیار ساده تر و روان تر هست.
رنگ سکه های جان و خرد با هم متمایز هستند، سکه های جان «مسی» و سکه های خرد «سفید» هستند.
تصویرسازی تعدادی از اتاق ها تغییر کردند.

برخی تغییرات جزئی در مکانیزم های بازی هم داده شده که بازی رو ساده تر و جذاب تر تجربه کنید.